Container huren voor bedrijfsrestafval

Beschikt u eerder over inboedel dat in de container gedeponeerd moet worden? Dan valt dit zeker niet onder bouw- en sloopafval aangezien deze zaken geen onderdeel uitmaken van de constructie. Voor inboedel is er voorlopig nog geen specifieke bepaling. Om die reden dienen wij dit te behandelen als bedrijfsrestafval.


Wanneer het afval betreft dat niet afkomstig is van constructies, valt het onder bedrijfsrestafval. Dit geldt ook voor particulieren ondanks de term bedrijfsrestafval.

Customer Service Heeft u een vraag over het bestellen van een container?
Onze klantendienst is er voor u!

09 232 35 00

Container.be

Wat mag er wel?

 • Papier- en kartonafval
 • Recycleerbare harde kunststoffen
 • Folies
 • Afvallandbouwfolies
 • Geëxpandeerd polystyreen (isomo)
 • Houtafval
 • Metaalafval
 • Glasafval (excl. flessenglas en bokalen van etenswaren)
 • Textielafval
 • Groenafval
 • Puin
 • Inboedel

Wat mag er niet?

 • PMD-afval
 • Gebruikte dierlijke en plantaardige oliën en vetten
 • Afvalolie
 • Keukenafval en etensresten
 • Levensmiddelenafval
 • Gevaarlijke afvalstoffen (bijv. roofing)
 • Klein gevaarlijk afval van vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong
 • Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
 • Afgedankte apparatuur en recipiënten die ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten
 • Afgedankte batterijen of accu’s
 • Asbestcementhoudende afvalstoffen. OOK ASBESTVERDACHTE afvalstoffen zijn VERBODEN
 • Afvalbanden
 • Afgedankte matrassen
 • Elke vervuilde afvalstof

Indien verschillende afvalstromen gecombineerd worden, moeten deze steeds droog, niet-gevaarlijk en sorteerbaar zijn.

Contractuele overeenkomst

Voor elke bedrijf dat bedrijfsrestafval inzamelt en dit via Absorb Containerdienst laat ophalen, wordt een contractuele overeenkomst opgemaakt. Hierop dient aangeduid te worden welke afvalstoffen er vrij komen in het bedrijf en wie er verantwoordelijk is voor de ophaling/verwerking van elke afvalstof. Voor gemengd bedrijfsrestafval ontvangt u van ons een bijlage, specifiek voor gemengde containers/inzameling waarop aangeduid wordt welke afvalstoffen met elkaar vermengd zullen worden.

huren zonder borg
ook op weekend
transparante all-in prijzen

Veelgestelde vragen

Vind hier antwoorden op de meest gestelde vragen over onze containerverhuur.

Hoe kan ik een container bestellen?

Op 3 manieren: telefonisch, via mail of via de website. Bij bestellingen via de website nemen we altijd even contact op om te bevestigen.

Hoelang mag een container maximum blijven?

Standaard 2 weken. Als je de container nog langer nodig hebt, geef op tijd een seintje. We zijn erg flexibel en doorgaans zijn enkele dagen verschil geen probleem.

Wat moet ik weten bij asbesthoudend materiaal?

Wij leveren een container met asbestzak. Met asbest moet je heel voorzichtig zijn; je kan het ook overlaten aan ons. Absorb is gespecialiseerd in asbestverwijdering.

Mag ik niet toegestane afval afval gooien in een container?

Uiteraard niet, anders was het toegestaan. Er kunnen extra verwerkingskosten aangerekend worden bij inbreuken.
Bij asbest hebben wij natuurlijk een strengere maatregel. We rekenen de volledige container als asbest aan wanneer er asbest terug te vinden is in een container die er niet voor bestemd is.

Hebben jullie een kleine container, geschikt voor kleine renovaties?

Ja, onze kleinste containers hebben een volume van 5m³ en 8m³
Bekijk alle meest gestelde vragen

Bestel uw container voor bedrijfsrestafval in 3 snelle stappen.

Vragen? Contacteer ons!